Những thay đổi quan trọng về thuế và phí ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong năm 2013


Có thể nói năm 2012 là một năm nhiều khó khăn cho doanh nghiệp cũng như Chính phủ Việt Nam khi hàng loạt doanh nghiệp trong nước báo cáo giảm lợi nhuận hoặc rơi vào tình trạng thua lỗ, dẫn tới giảm thu Ngân sách Nhà nước...

 

Trong năm 2012, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan đã ban hành nhiều chính sách về thuế và phí sẽ có hiệu lực từ năm 2013. Dưới đây, chúng tôi tóm tắt một số thay đổi quan trọng về thuế và phí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Quý Doanh nghiệp trong năm 2013 nhằm trợ giúp Quý Doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh tốt hơn.

 

1. Tăng mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 1/7/2013

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiệu lực từ 1/7/2013 sẽ nâng đáng kể mức xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, cụ thể:

Chậm nộp tiền thuế: phạt theo mức lũy tiến 0,05%/ngày nếu số ngày chậm nộp không quá 90 ngày và 0,07% ngày với số ngày chậm nộp trên 90 ngày (Hiện tại: 0,05% ngày);Khai sai dẫn đến thiếu thuế: tăng gấp đôi mức xử phạt từ mức 10% hiện tại lên 20%.


2. Tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2013

Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập cá nhân ("TNCN”) hiệu lực từ 1/7/2013 sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh hiện tại lên 2,25 lần, cụ thể:

Giảm trừ cho bản thân: từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng;Giảm trừ người phụ thuộc: từ 1,6 triệu đồng/một người/tháng lên 3,6 triệu đồng/một người/tháng.

Ngoài ra, các khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện (theo mức tối đa do Chính phủ quy định) và lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng sẽ được miễn thuế TNCN.

 

3. Xu hướng của cơ quan thuế về chống chuyển giá

Chuyển giá hứa hẹn sẽ tiếp tục là trọng tâm chính của cơ quan thuế trong năm 2013. Tổng cục Thuế và Cục thuế nhiều địa phương đã thành lập các nhóm chuyên gia về chuyển giá và tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ thuế về kiểm tra chống chuyển giá. Ngoài ra, cơ quan thuế đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế để làm cơ sở so sánh và đánh giá phạm vị, khả năng các doanh nghiệp có hành vi chuyển giá.

Lần đầu tiên Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế hiệu lực từ 1/7/2013 đã quy định về cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong hoạt động chống chuyển giá, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế, đồng thời tạo chủ động cho doanh nghiệp (chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trong việc lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

4. Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013

Từ 1/1/2013, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng trung bình khoảng 17,3% so với mức của năm 2012, cụ thể:

Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng (Mức cũ: 2.000.000 đồng/tháng)
Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.780.000 đồng/tháng)
Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.550.000 đồng/tháng)
Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng (Mức cũ: 1.400.000 đồng/tháng)

5. Bộ Luật Lao động mới hiệu lực từ 1/5/2013

Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ 1/5/2013 đưa ra nhiều quy định theo hướng có lợi cho người lao động. Một số thay đổi đáng chú ý bao gồm:

Tăng thời gian nghỉ thai sản từ mức hiện tại là 4 tháng lên 6 tháng. Lao động nữ nghỉ sinh trước 1/5/2013 nhưng tới 1/5/2013 vẫn trong thời gian nghỉ sinh theo quy định thì vẫn được áp dụng mức 6 tháng này;Tăng thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày;Tăng tiền lương trong giai đoạn thử việc ít nhất bằng 85% mức lương cho công việc đó, thay vì mức 70% hiện tại;Hạn chế sử dụng lao động nước ngoài để ưu tiên sử dụng lao động trong nước, như giảm thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài từ 3 năm xuống còn 2 năm và bỏ quy định người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 3 tháng không cần giấy phép lao động.


6. Thu phí đường bộ từ 1/1/2013

Các doanh nghiệp có đăng ký sở hữu xe ô tô và xe máy từ 1/1/2013 sẽ phải chịu thêm phí đường bộ. Theo đó, mức phí doanh nghiệp phải đóng cho ô tô dao động từ 2.160.000 đồng/năm với xe ô tô dưới 10 chỗ đến 7.080.000 đồng/năm với xe ô tô trên 40 chỗ.

 

7. Một số Dự thảo quan trọng về thuế

Năm 2013 cũng hứa hẹn nhiều dự thảo về thuế sẽ được chính thức thông qua.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT hiện hành, dự kiến áp dụng từ năm 2014. Bản Dự thảo gần đây sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN có một số thay đổi đáng lưu ý như:

Giảm thuế suất thuế TNDN từ 25% xuống 23%;Áp dụng ưu đãi đối với đầu tư mở rộng sản xuất thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi;Tăng trần chi phí quảng cáo, khuyến mại được trừ từ mức hiện hành 10% lên 15%;Gián tiếp đưa ra quy định mới về vốn mỏng (tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu) thông qua khống chế trần lãi vay tính vào chi phí hợp lý hợp lệ.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC về thuế GTGT, Thông tư mới thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn.

 

 

 

    TIN LIÊN QUAN